Regulamin sklepu internetowego Starlight24

 Właścicielem sklepu internetowego STARLIGHT24 jest :

 

Firma Handlowo-Usługowa STARLIGHT Rafał Manista

Ul. Jana z Kolna 1/119

83-000 Pruszcz Gdański

Tel.510-971-949

NIP 579-196-18-90

REGON  221252147

Działalność zarejestrowana w Urzędzie Miasta Malbork

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy ,działający pod adresem www.starlight24.pl prowadzi sprzedaż towarów za pomocą sieci Internet.

2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie pod adresem

F.H.U STARLIGHT Rafał Manista

ul.Jana z Kolna 1/119

83-000 Pruszcz Gdański,

pod adresem mailowym: starlight24@wp.pl, jak również pod dostępnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8.00 do godz. 16.00 Chatem, lub też pod numerem telefonu komórkowego: 510 971 949 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).

3.Wszystkie podane ceny  produktów oferowanych w sklepie są cenami brutto ,tzn. zawierają podatek VAT i wyrażone są w  złotych polskich.

4.Oferta sklepu obowiązuję wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

II.ZASADY ZAMAWIANIA

 

5. Zakupów w sklepie może dokonywać osoba pełnoletnia , czyli taka która ukończyła 18 lat.

6. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu       internetowego i pełnej jego akceptacji.

7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych adresowych oraz numeru telefonu lub adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

8.  Sklep internetowy STARLIGHT24 przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

9. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego

10. Po złożeniu zamówienia klient dostaje potwierdzenie drogą elektroniczną bądź telefoniczną w ciągu 24 godzin w przypadku dni roboczych.

11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy F.H.U STARLIGHT w przypadku płatności przelewem, bądź w przypadku potwierdzenia telefonicznego lub mailem danych z formularza zamówieniowego w przypadku płatności za pobraniem.

12. Wysyłka towarów następuje w przeciągu maksymalnie 7 do 14 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie lub u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).

14. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.

15. Klient może wprowadzać korekty w zamówieniu poprzez kontakt z obsługą techniczną sklepu do czasu wystawienia paragonu lub faktury za zakupiony towar.

 

 III.WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY

 

16. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta sposób.

17. Zamawiane towary dostarczane są poprzez firmę spedycyjną DPD lub też przez Pocztę Polską.

18. Koszty dostawy są cenami brutto i znajdują się w zakładce cennik dostawy.

 

IV. PŁATNOŚCI

 

19. Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówiony towar.

a) przedpłata - płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez firmę STARLIGHT a przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować na konto firmy F.H.U. STARLIGHT podane poniżej a w tytule przelewu należy wpisać numer ID zamówienia oraz nazwisko zamawiającego.

MBank

nr konta: 25 1140 2004 0000 3402 7450 3800
Firma Handlowo-Usługowa STARLIGHT Rafał Manista

Ul. Jana z Kolna 1/119

83-000 Pruszcz Gdański

b) za pobraniem – płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru

 

V. FAKTURY VAT

 

20.  Na życzenie Klienta sklep internetowy  wystawia Fakturę VAT. W takim przypadku Zamawiający upoważnia firmę F.H.U STARLIGHT do wystawienia Faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

21. Na podstawie §3.1 i §3.2 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej"( Dz. U z 2010 roku Nr 249 poz. 1661) Klient wyraża zgodę na otrzymanie Faktury VAT drogą elektroniczną. Faktury są przesyłane mailem na wskazany przez Państwa adres - są dokumentem księgowym, o takiej samej mocy jak tradycyjna - papierowa faktura - są uznawane przez urzędy skarbowe, sądy, uprawniają do rozliczeń i zaliczenia w koszty.

22.Faktura VAT zostanie wystawiona dla podmiotu gospodarczego po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

 VI.REKLAMACJE I GWARANCJA

 

23. Wszelkie produkty sprzedawane przez firmę F.H.U STARLIGHT są produktami fabrycznie nowymi i sprawnymi.

24. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru.

25. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient zauważy w nim wady techniczne lub inne niesprawności towar w ramach reklamacji należy odesłać wraz z  krótką informacją na adres: F.H.U. STARLIGHT Rafał Manista, ul. Jana z Kolna 1/119, 00-830 Pruszcz Gdański lub też napisac do nas o tym na adres email : starlight24@wp.pl. Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone klientowi zaraz po rozpatrzeniu reklamacji.

26. Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze sklepem, przed wysyłką uszkodzonego towaru do nas.W celu reklamacji towaru pobierz formularz.

 

VII. ZWROTY

27. Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu).

a) W celu zwrotu towaru pobierz formularz.

b) Prawo do rezygnacji dotyczy TYLKO konsumentów, czyli osób prywatnych (nie prowadzących działalności gospodarczej).

 

28. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w ust. 2).

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

29. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

30. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

31. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

32. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). W takiej sytuacji koszty te mogą się okazać wysokie. Jednak, według szacunków Sprzedawcy, nie powinny one przekroczyć kwoty ok. 100 zł.

33. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

34. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

35. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma F.H.U. STARLIGHT, która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych - mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Firma F.H.U. STARLIGHT zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych.

a)RODO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym chcielibyśmy Państwa poinformować, że dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych znajdujących się w naszej bazie bez względu na to czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

F.H.U STARLIGHT Rafał Manista, ul.Jana z Kolna 1/119, 83-000 Pruszcz Gdański, starlight24@wp.pl

Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi jak  wyżej.

Jako administrator przetwarzamy Państwa dane w celach handlowych oraz związanych ze świadczeniem Państwu naszych usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1.      zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług),

2.      sprzedaż produktów i usług

3.      udzielanie odpowiedzi na zapytania, pisma i wnioski;

4.      archiwizacja;

5.      dochodzenie roszczeń;

6.      wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. ustawa o rachunkowości);

7.      oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą udzielona w celu realizacji zawartych umów lub zgoda podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

Kategorie danych przetwarzanych przez Administratora to:

adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego itp. (w tym inne dane niezbędne do realizacji umów).

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w  jakim dane są przetwarzane i może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

W związku z realizacją naszych celów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

- naszym podwykonawcom i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,

- kancelariom prawnym,

- kancelariom notarialnym,

- dostawcom rozwiązań informatycznych,

- firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,

- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli prawo (np. podatkowe, ubezpieczeniowe itd.) na to pozwala. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub poprze email: starlight24@wp.pl

36. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

37. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, wprowadzania do oferty sklepu nowych jak również wycofywania znajdujących się w ofercie produktów, a także powadzenia akcji promocyjnych i wyprzedażowych.

38. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego starlight24 jest firma F.H.U. STARLIGHT Rafał Manista. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

39. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

40. Regulamin wchodzi w życie dn. 25.05.2018 r.


Kategorie

Najczęściej kupowane

Producenci

Nowe produkty